Privacyverklaring

 

Geldigheid

Deze privacyverklaring informeert de gebruiker over de wijze waarop persoonsgerelateerde gegevens op deze website (hierna ‘aanbod’ genoemd) worden verzameld en gebruikt door de verantwoordelijke aanbieder green coco europe marketing und vertriebsgesellschaft mbH, Prinzregentenufer 3, DE-90489 Neurenberg, info@green-coco.com, telefoon: +49 (0) 911 580 5889 0, en over de omvang van deze gegevens en het doel waarvoor ze worden gebruikt.

De juridische grondslagen van de gegevensbescherming zijn te vinden in de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG – Duitse Wet bescherming persoonsgegevens) en de Telemediengesetz (TMG – Duitse telemediawet).

 

Opnemen van contact

Wanneer er contact wordt opgenomen met de aanbieder (bijvoorbeeld via het contactformulier of via e-mail) worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om de aanvraag en eventuele latere daaruit voortvloeiende vragen af te handelen.

 

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief informeren wij u over ons en onze aanbiedingen.

Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig en informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent resp. of de eigenaar van het e-mailadres akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen andere gegevens geregistreerd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres en de datum van uw aanmelding op. Deze informatie wordt alleen opgeslagen als bewijs, voor het geval een derde het e-mailadres misbruikt en zich zonder medeweten van de rechtmatige eigenaar van het adres aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op ieder gewenst moment intrekken. U kunt uw toestemming intrekken via een link in de nieuwsbrieven zelf, in uw profiel of middels een mededeling aan de bovenstaande contactmogelijkheden.

 

Gebruik van diensten en content van derden

Het kan voorkomen dat binnen dit onlineaanbod content van derden, zoals video’s van YouTube, kaartmateriaal van Google-Maps, RSS-feeds of grafisch materiaal van andere websites is opgenomen. Dat betekent altijd dat de aanbieder van deze content (hierna ‘derde-aanbieder’ te noemen) het IP-adres van de gebruiker kan zien. Zonder het IP-adres kan een aanbieder namelijk geen content naar de browser van de desbetreffende gebruiker sturen. Het IP-adres is dus vereist voor het weergeven van deze content. Wij doen ons best om alleen content te gebruiken waarvan de aanbieders de IP-adressen uitsluitend gebruiken voor het leveren van hun content. Wij hebben er echter geen invloed op of de derde-aanbieder de IP-adressen bijv. voor statistische doeleinden opslaat. Indien ons dat bekend is, informeren wij de gebruikers hierover.

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om op het apparaat van de gebruiker (pc, smartphone, e.d.) specifieke, aan dat apparaat gerelateerde informatie op te slaan. Ze komen enerzijds de gebruiksvriendelijkheid van websites en daarmee de gebruikers ten goede (bijv. voor het opslaan van inloggegevens). Anderzijds dienen ze ervoor om statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen, die vervolgens geanalyseerd kunnen worden om het aanbod te verbeteren. De gebruikers hebben invloed op het gebruik van cookies. De meeste browsers hebben een optie waarmee het opslaan van cookies beperkt of volledig tegengegaan kan worden. We wijzen er echter op dat het gebruik en met name het gebruiksgemak van de website zonder cookies beperkter kan zijn.

U kunt veel cookies van onlineadvertenties van bedrijven beheren via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de Europese site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

 

Google Analytics

Dit aanbod maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en waarmee kan worden geanalyseerd hoe de website wordt gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruikers wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Indien IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt het IP-adres van de gebruiker door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere staten waarmee een overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte is gesloten van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. De IP-anonimisering is op deze website ingeschakeld. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de beheerder van de website overige diensten te bieden die samenhangen met het gebruik van de website en het internet.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies blokkeren door in hun browsersoftware de gewenste instelling te kiezen; dit aanbod wijst de gebruiker er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. Gebruikers kunnen bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op hun gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder deze link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Klik als alternatief voor de browser-add-on of bij browsers op mobiele apparaten a.u.b. op deze link om de registratie door Google Analytics binnen deze website voortaan te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u uw cookies verwijdert, dient u opnieuw op deze link te klikken.

 

Herroeping, wijzigingen, rechten en actualiseringen

De gebruiker heeft het recht om op aanvraag gratis informatie te ontvangen over de persoonsgerelateerde gegevens die van hem zijn opgeslagen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en wissen van zijn persoonsgerelateerde gegevens, voor zover dat niet in strijd is met een wettelijke bewaartermijn.