Colofon

 

Informatie conform § 5 TMG:

 

green coco europe marketing und vertriebsgesellschaft mbH
Koenigstrasse 33-37
DE-90402 Nuernberg

 

GLN 4260183210009

Gecontroleerd door DE-ÖKO-007

 

Vertegenwoordigd door:

Stefan Reiß

 

Contact:

Telefon: +49 (0) 911 580 5889 0
Telefax: +49 (0) 911 580 5889 90
E-Mail: info@green-coco.com

 

Registratie:
Ingeschreven in het handelsregister.
Kantoor van inschrijving: kantongerecht Neurenberg 
Registratienummer: HRB 24980

 

Btw-nummer:
Btw-nummer conform §27 a van de Duitse wet op omzetbelasting:
DE 263432770

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De content van onze website is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de content kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 lid1 van de Duitse telemediawet volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen content op deze website. Volgens §§ 8 tot 10 van de Duitse telemediawet zijn wij als dienstenaanbieder echter ertoe verplicht overgedragen of opgeslagen externe gegevens te controleren en indien nodig te onderzoeken of er sprake is van een onwettige activiteit. Verplichtingen tot de verwijdering of blokkering van het gebruik van gegevens conform de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop wij op de hoogte zijn gebracht van een concrete overtreding. Wanneer overtredingen bekend worden, wordt dergelijke content direct verwijderd.

Voor alle content van de gedeelten ‘cocoswater-onderzoek, nieuws en pers’ accepteren wij geen aansprakelijkheid, omdat de betreffende gegevens van externe bronnen afkomstig zijn en door ons niet worden beoordeeld.

 

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar websites van derden, met informatie waarop wij geen invloed hebben. Daarom zijn wij voor deze externe content ook niet aansprakelijk. Voor de inhoud van de gekoppelde pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de website verantwoordelijk. De gekoppelde websites zijn op het moment van de koppeling op mogelijke overtredingen gecontroleerd. Onwettige content was op het moment van de koppeling niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina’s is echter niet redelijkerwijs mogelijk zonder concrete aanwijzingen op een overtreding. Wanneer overtredingen bekend worden, worden dergelijke links direct verwijderd.

 

Auteursrecht

De door de exploitant op deze website gepubliceerde content is onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, distributie en het gebruik van elke aard ook buiten de grenzen van de auteurswet is een schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. maker vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor particulier gebruik en niet voor commercieel gebruik. Voor zover de content op deze website niet door de exploitant is gemaakt, wordt het auteursrecht van derden nageleefd. Content van derden wordt als zodanig aangegeven. Wanneer u desondanks een schending van de auteurswet opmerkt, vragen wij u vriendelijk om ons hierover te informeren. Wanneer overtredingen bekend worden, wordt dergelijke content direct verwijderd.